+38 (067) 814 64 17 • join@goglobal.com.ua • 01011, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 1

УВАГА! Тендер продовжено до 16.07 до 20:00! Тендер на відбір постачальника/ків послуг зі створення навчальних матеріалів програми психоемоційної підтримки та розвитку когнітивних здібностей учнів «Students support program» (Education Brain training) та проведення навчання для вчителів за створеною програмою

УВАГА! Тендер продовжено до 16.07 до 20:00 УВАГА!

Громадська організація «ГО ГЛОБАЛ» в межах програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Громадською організацією «ГО ГЛОБАЛ», оголошує відбір постачальника (-ків) для надання послуг зі створення навчальних матеріалів програми психоемоційної підтримки та розвитку когнітивних здібностей учнів «Students support program» (Education Brain training) та проведення навчання для вчителів за створеною програмою. 

Програма психоемоційної підтримки має на меті надати педагогам дієві інструменти для стабілізації емоційного стану, що допоможе відновити і розвинути когнітивні функції учнів. Програма спрямована на відновлення і розвиток когнітивних функцій шляхом подолання психоемоційного напруження, спричиненого перебуванням в постійному стресовому середовищі, тривалою тривогою, страхами і переживаннями.

В результаті педагоги отримають знання і практичні навички для подолання стресу і розвитку когнітивних функцій, які зможуть використовувати в педагогічній діяльності. Що, в свою чергу, забезпечить можливість повернутися до нормального навчального процесу та допоможе учням відновити втрачені навички та знання. 

Окрім того, в рамках програми буде проведено навчання директорів шкіл та вчителів ефективним стратегіям залучення батьків та опікунів, а також розроблено плани роботи з батьками та опікунами для поширення інформації про емоційну підтримку та виявлення дітей, які потребують психологічної допомоги.

В результаті тендеру відібраний постачальник/постачальники має забезпечити: 

1. Розробку тренінгу для вчителів, який складається з 5 онлайн сесій тривалістю 2 години кожна з наданням опису сесій в pdf форматі. 

Сесія 1.  Вплив стресу і травми  на когнітивні функції

Теоретичний блок — Вплив стресу і травми  на когнітивні функції, включаючи пам’ять, увагу, мислення, здатність до прийняття рішень та здатність до навчання.

Практичний блок — Методи та форми роботи щодо зменшення впливу стресу на когнітивні функції (наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, медитація, фізична активність, соціальна підтримка тощо).

Сесія 2. Розвиток емоційної компетентності як засіб уникнення когнітивного перевантаження

Теоретичний блок — Визначення поняття “емоційна компетентність”. Що таке і на що впливає розвиток емоційного інтелекту. Як здатність контролювати емоції впливає на пам’ять, увагу і здатність до навчання. Переваги використання методів арт-терапії на уроках для емоційного розвантаження, переключення і концентрації уваги.

Практичний блок — Методи арт-терапії в роботі вчителя.

Сесія 3. Використання методів саморегуляції та стабілізації для підвищення рівня уваги та концентрації на уроках

Теоретичний блок — Розкриття понять саморегуляція та стабілізація як важливого аспекту для підтримання когнітивного здоров’я, а також для ефективного функціонування в умовах стресу. 

Практичний блок — Методи саморегуляції та стабілізації на уроках  (дихальні вправи та техніки, тілесні вправи, медитація, майндфулнес, техніки релаксації у прив’язці до розвитку уваги і концентрації).

Сесія 4. Розвиток навичок критичного мислення на уроках для об’єктивної оцінки ситуації і уникнення імпульсивної поведінки 

Теоретичний блок — Використання когнітивних завдань як  важливого інструменту для прийняття раціональних рішень та підтримки саморегуляції.  

Практичний блок — Вправи на розвиток критичного мислення (розв’язання проблемних ситуацій, аналіз та оцінка джерел інформації, дебати та дискусії).

Сесія 5. Ресурс як фактор підтримки і відновлення когнітивних функцій

Теоретичний блок — Ресурсування як фактор відновлення життєвого балансу. Використання ресурсів для підтримки когнітивних функцій. Фізичні, соціальні, освітні   та психологічні ресурси, як запорука довгострокового здоров’я мозку та високої продуктивності.  

Практичний блок — Методи, техніки і вправи для збереження та відновлення ресурсу. Техніки позитивного мислення та рефлексії, практичні вправи для підвищення когнітивної витривалості учнів та відновлення пам’яті та уваги.

Розроблена програма має включати перелік ресурсів та додаткові матеріали (відео, статті, онлайн-ресурси) для поглибленого вивчення тем педагогами, фокусуватися на практичному застосуванні отриманих знань і навичок у реальних умовах навчального процесу, та забезпечити активну участь педагогів через групові обговорення, рольові ігри та практичні завдання. 

Програма має також включати вхідне та вихідне тестування для оцінки ефективності проведених тренінгів для вчителів та заміру рівня засвоєння курсу.

Термін виконання — липень – серпень 2024

2. Розробку методичних рекомендацій для вчителів щодо використання матеріалів  тренінгу з переліком вправ і методик (один документ методичних рекомендацій до 30 сторінок).

Термін виконання — липень – серпень 2024

3. Розробку рекомендацій для директорів і вчителів шкіл, яка буде включати план роботи з батьками учнів навчального закладу щодо психоемоційної підтримки дітей згідно складеної програми, опис вправ і методик, які батьки і опікуни зможуть використовувати при взаємодії з дітьми для підтримки психоемоційного стану учнів (один документ методичних рекомендацій до 20 сторінок). 

Термін виконання — липень – серпень 2024

4.  Проведення серії з 5-ти тренінгів із зазначених тем для 5 груп учасників* (20 учасників на 1 тренінг, тривалістю 2 год кожен), у форматі онлайн (всього 25 онлайн тренінгів) згідно узгодженого Графіку з залученням 2-х тренерів на кожен тренінг.  *Набір учасників тренінгу забезпечує ГО “ГО ГЛОБАЛ”.

Термін виконання — вересень 2024

5. Проведення вебінару тривалістю 90 хвилин для  директорів  та вчителів шкіл на тему “Ефективні стратегії залучення батьків і опікунів з метою поширення інформації щодо психоемоційної підтримки учнів та виявлення дітей, які потребують психологічної допомоги”. Загальна кількість учасників – 100.

*Набір учасників тренінгу забезпечує ГО “ГО ГЛОБАЛ”.

Термін виконання – вересень 2024

6. Менторський нагляд за проведенням вчителями, що пройшли курс, практичних вебінарів на базі опанованої ними програми, цільовою аудиторією яких є учні, який передбачає присутність на вебінарах та надання зворотного зв’язку вчителям за результатами їх проведення. Загальна кількість учасників – 1000 учнів, кількість вебінарів – 100, тривалість вебінару – 1,5 год.

Термін виконання – жовтень – лютий 2025

Вимоги до учасників:

  • Наявність досвіду розробки матеріалів, програм та методичних рекомендацій з емоційно-когнітивної підтримки;
  • Наявність досвіду організації та проведення тренінгів, онлайн навчань;
  • ВАЖЛИВО! До участі в тендері не допускаються учасники внесені до міжнародних санкційних списків SAM, OFAC, UN.

Орієнтовні строки надання послуг: липень 2024 – лютий 2025

Щоб взяти участь у тендері, потрібно надіслати пакет таких документів:

  • Резюме/портфоліо, яке підтверджує досвід експертів та тренерів, які будуть залучені до розробки та проведення тренінгів, та контактні дані осіб, які можуть підтвердити такий досвід та дати відповідні рекомендації.
  • Приклади готових розроблених програм подібного спрямування
  • Реєстраційні документи компанії (юридичної особи або ФОП) з зазначенням наявних КВЕДів та системи оподаткування (Організація не працює з ФОП на 1 та 2 групі єдиного податку). До участі допускаються також фізичні-особи кандидати без діючого ФОП, за умови обов’язкової реєстрації як ФОП перед підписанням договору про надання послуг.
  • Довідку з банківськими реквізитами рахунку у форматі IBAN українською мовою.
  • Заповнену та підписану уповноваженою особою тендерну пропозицію (форма додається – Додаток 1).
  • Заповнену та підписану уповноваженою особою комерційну (цінову) пропозицію (форма додається – Додаток 2).

Будь ласка, надішліть Вашу пропозицію одним із наведених нижче способів до 20:00 год 16 липня 2024 р.

Пропозицію можна подати електронною поштою на procurement@goglobal.com.ua скан пакет вище перелічених документів з усіма підписами та темою листа «Тендер. Student Support Program. Brain training»

Додаток 1. Тендерна пропозиція

Додаток 2. Комерційна пропозиція

У випадку запитань стосовно тендеру прохання адресувати їх на електронну пошту procurement@goglobal.com.ua та/або за телефоном +380688098900.

Громадська організація «ГО ГЛОБАЛ»освітня фундація, яка займається формуванням соціального інтелекту, творчих та підприємницьких навичок у дітей та молоді України.

Наша мета  – допомогти поколінню Перемоги – дітям та молоді, яка зростає в умовах війни та вже бере участь у допомозі ЗСУ, відновити свої громади та відбудувати повоєнну країну, стати лідерами нової України. Для цього ми працюємо зі школярами, з молоддю, зі вчителями задля того, щоб нести наші цінності через них.

Прокрутка до верху